Innlandsfiske Leksvik Grunneierlag og Leksvik Bygdeallmenning

Alle som ønsker å drive innlandsfiske i Leksvik må løse fiskekort. Det er felles fiskekort for Leksvik Bygdealmenning og Leksvik Grunneierlag.

Fiskekort fås kjøpt på Inatur.no