29.05.2022: Utlysning bukkjakt og rådyrjakt lagt ut.
20.06.2022: Trekningsresultater bukkjakt lagt ut.
11.08.2022: Fellingsresultat bukk legges ut fortløpende.
24.08.2022: Utlysning hjortejakt er lagt ut.
02.09.2022: Fellinger og restkvote hjortejakt er lagt ut og oppdateres fortløpende.
17.09.2022: Trekningsresultater ordinær rådyrjakt lagt ut.
01.11.2022: Fellingsresultat rådyr legges ut fortløpende.