Utlysning bukkjakt og rådyrjakt 2021

Tildeling av kort for bukkjakt 2021

Fellingsrapport bukkjakt 2021

Tildeling av kort for ordinær rådyrjakt 2021

Fellingsrapport rådyrjakt 2021


Merk: Jegere som fikk tildelt jaktkort i 2020 og som rapporterte for sent eller unnlot å rapportere vil ikke få kjøpt jaktkort i 2021 (vil ikke bli med i trekninga). Dette ble vedtatt på årsmøtet i 2013.

For ordinær rådyrjakt må kortinnehaver være med på jakta! Men kan man delta med våpen dersom man har løst småviltkort.
Jaktkort som ikke betales innen forfall vil bli gitt til reserve.


Kart

Søndre og Midtre jaktfelt

Nordre jaktfelt

Reidarsmyran og Ytre Dalbygda jaktfelt

Røstadlia jaktfelt

Bergbygda jaktfelt